Home     >     Support     

Home     >     Support     >     Warranty Condition

Support

Warranty Condition

หลักเกณฑ์การรับประกันสินค้า

                    สินค้าทุกชนิดมีระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ยกเว้นสินค้าและอุปกรณ์ที่สำคัญบางส่วนจะมีระยะเวลาการรับประกัน ดังนี้ 

-  คอมเพรสเซอร์สารทำความเย็นรุ่นทั่วไป รับประกัน 7 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

-  คอมเพรสเซอร์สารทำความเย็นรุ่นอินเวอร์เตอร์ รับประกัน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ  
-  มอเตอร์ของปั๊มน้ำ รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
-  แผงคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศ รับประกัน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
-  ฮีตเตอร์และแท็งก์ของเครื่องทำน้ำอุ่น รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ
-  ถังแรงดันสเตนเลสของปั๊มน้ำ รับประกัน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ 
-  มอเตอร์ของพัดลม รับประกัน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

หมายเหตุ  :  การรับประกันตั้งแต่ปีที่ 2 ถึง ปีที่หมดอายุรับประกัน ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าบริการ ค่าเดินทาง                                                             ค่าน้ำยา ฯลฯ

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมสินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เครื่องขัดข้อง เนื่องจากความผิดพลาดของโรงงาน          ผลิต หรือเกิดจากการชำรุดของอะไหล่ในสภาพการใช้งานปกติ
2. การรับประกันไม่รวมถึงค่าเดินทางหรือค่าพาหนะในการบริการนอกสถานที่
3. บริษัทฯ ให้การรับประกันเฉพาะเครื่องที่ใช้อยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น


4. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายใดๆ ซึ่งเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้
ก. ใช้ในการทำธุรกิจหรือทางการค้า
ข. ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ฟ้าผ่า หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ 
ค. ไฟไหม้ สารเคมี แก๊ส กระแสไฟผิดปกติ หนู มด หรือแมลงอื่นๆ 
ง. การดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้ หรือการขนส่ง

5. บัตรรับประกันไม่สามารถใช้ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
ก. รุ่นและหมายเลขเครื่องที่ระบุในบัตรรับประกัน ไม่ตรงกับเครื่องที่แจ้งซ่อม
ข. บัตรรับประกันชำรุด เสียหาย ฉีกขาด หรือมีรอยแก้ไข เปลี่ยนแปลง เติม หรือตัดทอนข้อความในส่วนซึ่งเป็นสาระสำคัญ

6. อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือการรับประกัน คืออุปกรณ์ที่สึกหรอหรือหมดอายุการใช้งานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
ก. อุปกรณ์ประกอบภายใน เช่น ลูกยาง ฯลฯ
ข. อุปกรณ์ประกอบภายนอก เช่น โครงพลาสติก รีโมทคอนโทรล ฯลฯ
ค. อุปกรณ์หรืออะไหล่ที่ทำด้วยยางหรือพลาสติก

7. จะต้องแสดงบัตรรับประกันแก่บริษัทฯ ทุกครั้งเมื่อรับบริการ มิฉะนั้น บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมจากท่าน เมื่อมีกรณีพิพาทใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันนี้ ให้ใช้ข้อความส่วนที่เป็นภาษาไทยในการอ้างอิง

โครงการตัวอย่าง
เงื่อนไขการรับประกัน

Warranty Conditions

Service from Energyhralth2002 offers innovative heating and cooling solutions for commercial and
industrial clients across Illinois. See how our company can help yours succeed today!

Bison.gif

Thianthong Industry (Thailand) Co., Ltd.

บจก. เทียนทอง อินดัสทรี (ประเทศไทย)

Address    

 

Telephone

Email       

: 680/44 Moo 5, Ban Mo  District,

  Amphoe Mueang Phetchaburi, 

  Phetchaburi, Thailand, 76000

: +66(0)86-353-7763 (Manager Director)

  +66(0)62-298-8939 (Co-Sale Engineer)

: tti@energyhealth2002.com

 • Thianthong Industry (Thailand) Co.,
 • Thianthong Industry (Thailand) Co.,
 • Instagram Social Icon
 • YouTube Social Icon

Vision

To be the leader in the reciprocating  A/C, Chiller & Heat Pump business in ASEAN and response to the world demand

Mission

 1. To manufacture quality A/C & heatpump with on time delivery and at a competitive price.

 2. To strengthen and improve partners relationship and satisfaction.

 3. To increase product development capability to serve and fulfill customers’ needs.

 4. To enhance the knowledge and improve the quality of life of the company’ staff at all levels.

 5. To conduct its business in line with the social responsibility principles and environment.

 6. To increase efficient management by quality management system implementation.

Copyright © 2017 Energyhealth2002. All rights reserved.